W roku 2008 środowiska akademickie Elbląga po raz trzeci zorganizowały konferencję naukową w ramach inicjatywy jaka powstała w związku z nauczaniem oraz inspiracjami Jana Pawła II dla współczesności, który w Liście do artystów [1999] pisał: „Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników; pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest „sztuka wychowania". Rozumiemy więc „sztukę wychowania" „pięknego człowieka" w całej jego prawdzie, jako szczególne powołanie środowisk akademickich. Jakie zatem konieczne są środki? Na czym polega integralność metod pedagogiki połączonych z etyką, czy wiedzą naukową, psychologią, socjologią, teologią?

 

Tym razem Komitet organizacyjny reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zaproponował temat: „Nauka a sztuka".

 

Proponowany temat wyznaczył kierunek poszukiwania lub odkrywania a może tylko przypomnienia związków nauki ze sztuką. Temat można było podjąć w zakresie różnych dziedzin, tak odległych, jak bardzo zróżnicowane są środowiska akademickie Elbląga.

 

Zostały podjęte tematy z zakresu badań i koncepcji teoretycznych wyznaczonych przez dziedziny nauki: architektura i sztuka; medycyna i sztuka; matematyka i sztuka; teologia i sztuka.

Organizatorzy podjęli się tego tematu przekonani o zasadności powyższych zagadnień, bowiem wydaje się, że nauka współczesna prowadzi do tworzenia stechnicyzowanego świata, a pomija wątki związane z jakże ważną aksjologicznie dziedziną dla człowieka, jaką jest sztuka. Być może zachwiane są tylko proporcje, natomiast dojrzałe widzenie funkcji nauki w jakiejkolwiek dziedzinie nie może pomijać zagadnienia „piękna".

 


Podczas tej edycji wygłoszono następujące wykłady:

  • Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik, UŚ - Piękno i prawda. Papieże ostatniego półwiecza na temat sztuki.
  • Dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ - Matematyka i sztuka.
  • Prof. zw. dr hab. Maria Lubocka-Hoffmann, SW im. B. Jańskiego - Doktryna konserwatorska a odbudowa miast.
  • Prof. dr n. med. Jan Talar, EUH-E - Współczesna medycyna a sztuka.


Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w roczniku naukowym "Studia Elbląskie" Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej spis treści rocznika dostępny na stronie www.seminarium.elblag.opoka.org.pl

Konferencja 2008 Konferencja 2008 Konferencja 2008 Konferencja 2008 Konferencja 2008