Myśl o zorganizowaniu międzyuczelnianej konferencji naukowej w Elblągu zrodziła się w kontekście śmierci papieża Jana Pawła II w 2005 roku.

 

Chodziło o oddanie hołdu naszemu wielkiemu Rodakowi poprzez stworzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad współczesnymi wyzwaniami w świetle papieskiego nauczania.

 

W związku z tym władze elbląskich uczelni wyższych podjęły w 2005 roku inicjatywę zorganizowania Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej inspirowanej nauczaniem Jana Pawła II.

 

Patron medialny sprawują…: Telewizja Elblą…ska, Dziennik Elblą…ski, Elblą…ska Gazeta Internetowa PortEl.pl oraz Gość‡ Niedzielny.

Zapraszamy chę™tnych do udział‚u. Wstę™p wolny.