Już po raz jedenasty środowisko naukowe Elbląga zgromadziło się by wspólnie przeanalizować wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko świata. Inspirowane to jest ciągłą aktualnością nauczania bł. Jana Pawła II i próbą aplikacji jego treści w codzienność naszego życia.
Konferencja odbyła się 4 grudnia 2017 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej

 

Prowadzenie: ks. dr Andrzej Kilanowski, WSD w Elblągu

Referat: godz. 15. 30

- prof. dr hab. Zenon Lica, prof. UG; PWSZ,  dr hab. Aneta Lica UG; PWSZ:

Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w 
kierunku dialogu Kościoła z wiernymi

- prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUHE: Dialog małżeński

- ks. dr Sławomir Małkowski, WSD w Elblągu, Dialog według Martina Bubera

- przerwa na kawę -

Panel: godz. 17. 00

Warunki, formy, cele dialogu...

- dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM w Olsztynie; ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM; dr hab. Janusz Hohleitner, prof. UWM