VIII Międzyuczelniana Konferencja naukowa „Czas wolny – konieczność czy zbytek?” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności

9 maja 2013 r.

 

Program:

 

10.00 – Otwarcie Konferencji –  J.M. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ

10.15 – Ks. prof. dr hab. Jan Zimny, KUL, JańskiOdpoczynek w życiu i nauczaniu Karola Wojtyły - bł. Jana Pawła II.

10.45 – Dr Henryk Horbaczewski, EUH-ECzas wolny jako kategoria społeczno – historyczna.

11.15 – Dr Alina Chyczewska, PWSZNeurotyczne poczucie winy jako przyczyna niemożności korzystania z czasu wolnego.

11.45 - dyskusja

12.00 – przerwa na kawę

12.25 – Mgr Bartosz Kalisz, PWSZCzas wolny a gospodarka państwa.

12.50 – Ks. dr Andrzej Kilanowski, WSDMiędzy cnotą a przekleństwem – dychotomia czasu wolnego.

13.15 – Ks. dr Wojciech Nowacki, UKSWCzy w niebie będzie wieczny odpoczynek?

13.45 - dyskusja

14.15 – podsumowanie i zakończenie