XI MIĘDZYUCZELNIANA KONFERENCJA NAUKOWA „TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY” – INSPIRACJE JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNOŚCI
12.05.2016

Program:

10.00 – powitanie Gości – ks. dr Grzegorz Puchalski, rektor WSD

Otwarcie Konferencji –  Ks. Bp Dr Jacek Jezierski, Biskup Elbląski

Wystąpienia Patronów honorowych konferencji

Prowadzenie - Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM

10.25 – Ks. prof. dr hab. Jan Kochel, UOWychowanie do pięknej miłości.

10.50 – Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUH-EMłodzież a wartości.

11.15 – Dr hab. Jan Papież, prof. PWSZ w Elblągu – „Pokolenie Z” z kręgu kultury ponowoczesnej.

11.40 - dyskusja

12.00 – przerwa na kawę

Prowadzenie – Ks. Dr Andrzej Kilanowski, WSD

12.20 – Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSWPapieskie wartości w Sieci zaplątane.

12.45 – Prof. dr hab. Mirosław Patalon, PWSZ w ElbląguWielokulturowość a tożsamość młodego człowieka.

13.10 – dyskusja

13.25 – Debata oksfordzka na temat: Polacy powinni być bardziej tolerancyjni (uczestnicy: przedstawiciele młodzieży III LO im. Jana Pawła II i klerycy WSD)

14.00 – podsumowanie i zakończenie – Ks. dr Grzegorz Puchalski, rektor WSD