Już po raz dziesiąty środowisko naukowe Elbląga zgromadziło się by wspólnie przeanalizować wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko świata. Inspirowane to jest ciągłą aktualnością nauczania bł. Jana Pawła II i próbą aplikacji jego treści w codzienność naszego życia. Niewątpliwym dobrem takiej próby jest interdyscyplinarność poruszanej tematyki i różnorodność środowiska, które bierze w nim udział.

 

Konferencja odbyła się 12 maja 2015 r. Gospodarzem była Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

 

Program konferencji:

10.00 – Otwarcie Konferencji –  Prof. dr Zdzisław Dubiella, rektor EUH-E

             Wprowadzenie – prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUH-E

 

 Część I: starzenie się człowieka: perspektywa  psychologiczna

 Prowadzenie – prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUH-E

10.30 – Prof. dr hab. Henryk Olszewski, UGStarzenie się a jakość życia: aspekty biopsychospołeczne

11.00 – Dr Irena Sorokosz, PWSZStereotypowa wizja człowieka starego i postawy wobec ludzi starych

11.30 - dyskusja

11.45 – przerwa na kawę

 

Część II: Starzenie się człowieka: perspektywa  filozoficzno-teologiczna

Prowadzenie  – ks. prof. dr hab. Stefan Ewertowski (UWM)

12.15 – Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR, UWM w Olsztynie: Wierni w "jesieni życia" jako podmiot w dziele ewangelizacji

12.45 – Ks. dr Mariusz Szajda, SW im. B. Jańskiego "Odnajdywanie sensu życia
w perspektywie przeżywanego kryzysu starości"

13.15 – Ks. dr Sławomir Małkowski, WSD: Starość w filozofii klasycznej oraz w myśli Jana Pawła II.

13.45 - dyskusja

14.00 – podsumowanie i zakończenie – prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUH-E

14.30  obiad (bufet EUH-E)