Już po raz dziewiąty środowisko naukowe Elbląga zgromadziło się by opisać i przeanalizować wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko świata. Inspirowane to było ciągłą aktualnością nauczania bł. Jana Pawła II i próbą aplikacji jego treści w codzienność naszego życia. Niewątpliwym dobrem takiej próby była interdyscyplinarność poruszanej tematyki i różnorodność środowiska, która brała w nim udział.

Co ważne, w projekt ten włączają się wszystkie uczelnie naszego miasta, gwarantując w ten sposób nie tylko wysoką jakość przedsięwzięcia lecz także jego kompleksową i  wielostronną analizę.

 W świetle duchowych przeżyć związanych z kanonizacją bł. Jana Pawła II, IX międzyuczelniana konferencja naukowa nabrała znamiennego znaczenia. Wydarzenie to stało się inspiracją do podjęcia tematu „Prawdy jako fundamentu ładu społecznego”, jako wiodącej myśli IX konferencji naukowej zorganizowanej przez elbląskie wyższe uczelnie.

Konferencja odbyła się 19 maja 2014 roku  w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego na Starym Rynku 25. Jej gospodarzem była Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Elblągu.