10.00-10.10   
Otwarcie Konferencji - prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, rektor PWSZ
Prowadzenie I sesji - ks. dr Stefan Ewertowski, WSD, UWM
10.10-10.40 Państwo prawa jako filar funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych - dr Piotr Uziębło, PWSZ w Elblągu
10.40-11.10 Współczesne ujęcie funkcji państwa - dr Krzysztof Sidorkiewicz, PWSZ w Elblągu
11.10-11.40 Naród i państwo w myśli społecznej kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II - ks. dr hab. Jerzy Koperek, KUL
11.40-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Lunch
Prowadzenie II sesji – ks. dr hab. Jacek Neumann, WSD, SW im. B. Jańskiego
12.30-13.00 Państwo jako kategoria cywilizacyjna - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, KUL
13.00-13.30

Wybrane elementy prawa medycznego a państwa

- prof. dr hab. Jan Talar, EUH-E

dr Jacek Norkowski, EUH-E

dr Małgorzata Łukowicz, EUH-E

13.30-14.00 Podatek dochodowy od osób fizycznych w świetle klasycznych zasad podatkowych - dr Grzegorz Szczodrowski, SW im. B. Jańskiego
14.00-14.20 Dyskusja
14.20 Podsumowanie i zakończenie – ks. dr Stefan Ewertowski, WSD, UWM