Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ks. Biskup dr Jacek Jezierski - Biskup Elbląski
 
Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg
 
Maciej Romanowski - Starosta Elbląski